Data Privacy
SOUHLAS S GDPR
Správce a provozovatel: obchodní společnost Drive2Games s. r. o., se sídlem: Ronkova 369/12, Praha, 180 00; IČO: 04976908; DIČ: CZ 04976908; Spisová značka: C 256529, vedená u Městského soudu v Praze. Provozovna: CrossFit With Us, sídlící na adrese: Pod Harfou 9, Praha 9, 190 00. Tímto nám, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, jako správci, provozovateli a provozovně, udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Evidujeme o Vás pouze údaje, které jste nám sami dobrovolně poskytli. Jedná se především o data, která jste nám odtajnili k registraci do rezervačního systému nebo jste nám je prozradili e-mailem či sdělili telefonicky. Veškeré údaje o Vás jsou zaneseny v rámci naší databáze v rezervačním systému (poskytovatele INSPIRE CZ, s. r. o., provozovatele rezervačního systému Clubspire) a jsou zabezpečeny v souladu s nařízením EU. Veškeré Vámi poskytnuté údaje budeme uchovávat po dobu 6 let. Po uplynutí této doby údaje automaticky smažeme nebo Vás opětovně požádáme o udělení nového souhlasu. Vámi udělený souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Můžete po nás požadovat informace o zpracování údajů (jaké údaje o Vás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě). Můžete požadovat aktualizaci, doplnění, opravu a omezení zpracování Vašich údajů nebo jejich bezodkladný výmaz. Můžete si u nás vyžádat evidované údaje ve strojově čitelném formátu a pokud máte pochybnosti o zákonnosti zpracování Vaši údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Potvrzujeme také, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám (kromě evidence v rezervačním systému Clubspire). SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ Provozovatel: obchodní společnost Drive2Games s. r. o., se sídlem: Ronkova 369/12, Praha, 180 00; IČO: 04976908; DIČ: CZ 04976908; Spisová značka: C 256529, vedená u Městského soudu v Praze. Provozovna: CrossFit With Us, sídlící na adrese: Pod Harfou 9, Praha 9, 190 00.
Tímto nám, provozovateli a provozovně, udělujete souhlas se zasíláním informací týkajících se novinek a změn obchodního i neobchodního charakteru. V praxi to znamená, že Vám nadále budou jednou za čas chodit e-mailem informace, na které jste byli doposud zvyklí (změny v rozvrhu, voda mimo provoz, vánoční provozní doba, apod.) Možná se ale v budoucnu objeví taky informace o tom, že máme nějakou super akci na cokoliv, co s gymem souvisí. Nic, co byste neznali z dřívějška. 
SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM KAMEROVÉHO ZÁZNAMU, S POŘIZOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ ČLENŮ (KLIENTŮ) Provozovatel: obchodní společnost Drive2Games s. r. o., se sídlem: Ronkova 369/12, Praha, 180 00; IČO: 04976908; DIČ: CZ 04976908; Spisová značka: C 256529, vedená u Městského soudu v Praze. Provozovna: CrossFit With Us, sídlící na adrese: Pod Harfou 9, Praha 9, 190 00. Tímto nám, provozovateli a provozovně, udělujete souhlas s uchováváním kamerových záznamů v rámci provozovny. V objektu tělocvičny je umístěn kamerový systém v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s respektem k základním lidským právům. Slouží především pro bezpečnost uživatelů, návštěvníků a k ochraně majetku. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 90 dní a poté jsou automaticky mazány. Nikdo nemá v úmyslu nikoho špehovat (a už vůbec ne na místech, kde se to vyloženě nesmí!). Jde o bezpečí, zdraví a majetek nás všech, což (přiznejme si) je potřeba hlídat.  Tímto nám, provozovateli a provozovně, udělujete souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů, na kterých můžete být zachyceni v rámci Vašeho pohybu v tělocvičně, ale i mimo ni. Materiály, pořízené v provozovně a jejím blízkém okolí nebo na některých z mnoha závodů v ČR i v zahraničí, mohou být použity na sociálních sítích Facebook a Instagram a na našich webových stránkách. Někdo z Vás zaboduje na mezinárodní soutěži, udělá v gymu první přítah nebo budeme chtít, ať přijde profi fotograf zvěčnit třeba další OPEN. Tak proč ne? Znáte to, každý chce být dneska vidět. 